Horko v kanceláři? V kolika stupních už musíte jednat?

Horké letní dny si vybírají svou daň i na pracovištích. Víte, jak zajistit bezpečné pracovní podmínky? Nepřizpůsobení pracovní doby může v extrémních případech skončit i zkolabováním či smrtí zaměstnance, jako například v Madridu. Vloni kvůli nedostatečné úpravě pracovních podmínek a doby práce zemřel pracovník veřejných služeb. Jak se takovým nepříjemným situacím i případným sankcím vyhnout?

Nařízení vlády stanovující podmínky ochrany zdraví při práci určuje pro kancelářské administrativní práce s minimální pohybovou aktivitou teplotu 20–27 °C. V mimořádně teplých dnech (s teplotou vzduchu 30 °C a více) může teplota v kanceláři tento limit překročit. Pokud však přesáhne 31 °C, jde o podstatnou zátěž organismu a zaměstnavatel musí zaměstnancům obstarat takzvané ochranné nápoje. Například při osmihodinové pracovní době v teplotě 34 °C má zaměstnanec nárok na 1,62 l minerální nebo pramenité vody.

Jestliže teplota na pracovišti přesáhne 36 °C, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostních přestávek, které se počítají do pracovní doby. Teplotu na pracovišti upravuje také nařízení o klimatizovaných kancelářích. Klimatizace musí být nastavena přiměřeně venkovní teplotě. Rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl přesáhnout 5, maximálně 6 °C.

Ignorovat tato nařízení se nevyplatí, například za nezajištění pitného režimu hrozí zaměstnavateli až dvoumilionová pokuta.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.