Novela zákoníku práce neprošla Senátem

Novelou zákoníku práce se včera zabýval Senát. Návrh zákona nakonec senátoři vrátili Poslanecké sněmovně k opětovnému projednání. Co se jim na poslanecké verzi nelíbilo a jaké změny požadují?

Dobrovolné přesčasy zdravotníků neprošly

Senátoři nesouhlasí s legalizací přesčasů ve zdravotnictví. Novela zákoníku práce měla podle poslaneckého návrhu umožnit do roku 2028 přesčasy zdravotníků na bázi dobrovolnosti. Tento návrh měl dočasně zhojit současný protiprávní stav, kdy zaměstnanci ve zdravotnictví slouží přesčasy v rozporu se zákoníkem práce.

Málo pružná pravidla práce na dohodu

Dalším problematickým bodem byly pro Senát pravidla práce na dohodu. Senátorům se nelíbila úprava, podle které musí zaměstnavatel u sezonních prací na DPP/DPČ zadávat pracovníkům práci nejméně tři dny předem.

Ačkoli se za přijetí novely v Senátu přimlouval ministr práce a sociálních věcí, poslanecký návrh zákona nakonec odsouhlasen nebyl. Novela se tak nyní vrací do Poslanecké sněmovny, která se bude zabývat pozměňovacími návrhy, které senátoři přijali.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.