Zaměstnanecké benefity od 1. 1.: Co všechno změnil konsolidační balíček?

Konsolidační balíček přinesl od 1. 1. 2024 velké změny, které významně zasáhnou také odměňování zaměstnanců. Jakým způsobem se tyto změny dotknou vás jako zaměstnavatele a vašich zaměstnanců? Na co je třeba si nově dávat pozor?

V rámci nepeněžních benefitů, jako jsou benefitní karty nebo příspěvky na kulturní či sportovní akce, je nově stanovený souhrnný roční limit pro osvobození od daně z příjmu každého zaměstnance. Maximálním limitem je polovina průměrné mzdy, jejíž výše letos činí 43 967 korun (polovina je tedy 21 983 korun). V případě překročení této částky podléhají nepeněžitá plnění dani z příjmů i odvodům pojistného. Pro zaměstnavatele se pak částka nad limit stane daňově uznatelným nákladem. Zaměstnavatel tedy musí řádně evidovat všechny nepeněžité benefity, které jednotlivým zaměstnancům poskytl, aby mohl snadno sledovat, zda se výše plnění blíží k hranici limitu. Dodržování limitu pro nepeněžité benefity bude sledováno u každého zaměstnavatele zvlášť.

K nepeněžním benefitům můžeme zařadit také sportovní či kulturní akce pořádané zaměstnavatelem (např. vánoční večírek). Ty jsou nově vyčleněny ve zvláštní sekci kvůli jejich problematickému sledování – je téměř nemožné ohlídat, který zaměstnanec se zúčastnil, kdy odešel a jaké množství zkonzumoval, abychom mu mohli danou částku evidovat do souhrnného limitu. Pro zaměstnance je tedy tento druh plnění osvobozen od daně z příjmů bez limitu. Konaná akce však musí být přiměřená a její konání obvyklé. Tuto skutečnost musí zaměstnavatel evidovat, aby ji byl schopen zpětně prokázat.

Změna nastala také u populárního benefitu, jakým jsou stravenky. Ty jsou nově v konsolidačním balíčku pod názvem „příspěvek na stravování“, který spojuje nepeněžité (např. stravenky, závodní stravování) a peněžité benefity (příspěvek na stravování). Pro zaměstnance je nově určen limit ve výši 70 % horní hranice stravného. V roce 2024 byla její sazba stanovena na 166 korun, 70 % tedy činí 116 korun. Do tohoto limitu je příspěvek na stravování osvobozen od daně a odvodů pojištění. U zaměstnavatele na výši plnění nezáleží, jedná se tedy vždy o daňově uznatelný náklad.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.