Nová informační povinnost pro zaměstnavatele občanů z Ukrajiny

Sobota 1. 7. 2023, 0:00

Od poloviny roku 2023, konkrétně od 1. července, přibudou zaměstnavatelům nové povinnosti na základě novelizovaného zákona č. 66/2022 Sb., který se týká opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vyvolaným invazí Ruské federace.

Občané Ukrajiny byli povinni podat žádost o prodloužení dočasné ochrany do konce března. Tato změna souvisí s přizpůsobením poskytování příspěvků na solidární domácnost a hodnocení příjmů uprchlíků pro získání humanitárních dávek. Došlo ke změně období, ve kterém se příjmy posuzují. Nově je rozhodným obdobím jeden kalendářní měsíc před aktuálním kalendářním měsícem, ve kterém cizinec požádal o dávku, aby bylo jasně stanoveno, jaké příjmy má osoba celkově.

Úřad práce může při posuzování dávek získávat informace o příjmech přímo od zaměstnavatele, u kterého osoba s dočasnou ochranou začala pracovat. Nejprve prověří, zda je žadatel o humanitární dávku registrován v evidenci zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení. Pokud najde takovou osobu v evidenci, zašle zaměstnavateli výzvu s dotazem na výši výdělku dané osoby s dočasnou ochranou za daný kalendářní měsíc (tato výzva může být opakována každý měsíc).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.