Zaměstnavatelé mohou poprvé uplatnit 5% slevu na dani

Pátek 3. 3. 2023, 0:00

Zaměstnavatelé mohou poprvé uplatnit 5% slevu na pojistném pro zaměstnavatele za zaměstnance, se kterými uzavřel pracovní nebo služební poměr na zkrácený úvazek.

Okruh zaměstnanců, za jejichž zaměstnávání na zkrácený úvazek lze zaměstnavateli slevu na pojistném poskytnout, uvádí nový § 7a odst. 1 ZPSZ ve znění účinném od 1. 2. 2023. Jedná se o:

  • osoby starší 55 let;
  • osoby pečující o dítě mladší 10 let – rodiče nebo osoby nahrazující jejich péči na základě rozhodnutí příslušného orgánu;
  • osoby pečující o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby;
  • studenti (studium se posuzuje dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění);
  • osoby, jež v období 12 kalendářních měsíců před uplatněním slevy nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci, podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZZ);
  • osoby se zdravotním postižením, dle § 67 odst. 2 ZZ;
  • a osoby mladší 21 let.

Z uvedeného je zřejmé, že se nebudou podporovat všechny zkrácené úvazky, ale pouze některé, uzavírané s určitými skupinami osob.

Podmínka nároku na slevu na pojistném zní, aby byla s některým z uvedených zaměstnanců sjednána kratší pracovní či služební doba, a to v rozsahu 830 hodin týdně – neboli aby s ním byl uzavřen pracovní nebo služební poměr na tzv. zkrácený úvazek. Pozor, u osob mladších 21 let daná podmínka neplatí! Rozsah pracovní či služební doby se sleduje u jednoho zaměstnavatele za všechna zaměstnání uzavřená s týmž zaměstnancem dohromady.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.