Ke sledování zaměstnanců pomocí kamer nemůžete použít souhlas

Estonský orgán pro ochranu údajů rozhodl, že používání kamer ke sledování zaměstnanců nemůže být založeno na souhlasu, ale pouze na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za předpokladu, že bylo provedeno platné posouzení vlivu. Jednalo se o případ hotelové společnosti OÜ Laidoneri KV (správce), která instalovala ve svém hotelu Park Hotel Viljandi kamery viditelné ve třech vnějších zákoutích, ve veřejných prostorách v přízemí, v kuchyni a v suterénu, jež monitorovaly zaměstnance hotelu (subjekty údajů). Estonský úřad pro ochranu údajů zahájil z vlastní iniciativy šetření s cílem zjistit, na jakém právním základě a k jakému účelu byly kamery použity. V průběhu řízení správce vysvětlil, že jako právní základ použil souhlas, a to prostřednictvím instalace informačních cedulí na stěnách budovy, které subjekty údajů upozorňovaly na to, že je monitorovací kamera aktivní. Zpracování osobních údajů v pracovněprávním vztahu lze však v takových případech založit pouze na plnění smluvního závazku, právní povinnosti či oprávněném zájmu. Šetřením bylo navíc zjištěno, že nápisy informující o použití kamer nebyly vhodné, protože postrádaly potřebné informace o účelu videosledování, nebyl zmíněn žádný právní základ a nebyly poskytnuty žádné informace o správci. Jediným možným právním základem by proto byl oprávněný zájem. Pro jeho uplatnění je třeba provést posouzení, které prokáže, že zájem správce převažuje nad zájmy, základními právy a svobodami subjektů údajů. Kamery nelze například použít kvůli hypotetické hrozbě. Kromě toho musí být správce podle čl. 5 odst. 2 GDPR schopen prokázat zákonnost zpracování. Úřad proto dospěl k závěru, že správce nemá žádný platný právní základ pro sledování svých zaměstnanců prostřednictvím kamer, a nařídil správci podle čl. 58 odst. 2 písm. d) GDPR, aby přestal používat videodohled.

Zdroj: Acresia

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.