Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti

Novelu zákona o zaměstnanosti, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, minulý týden schválila vláda. Novela se zaměřuje především na úpravu problematiky související s agenturami práce. Návrh zákona tak má volnou cestu ke vstupu do řádného legislativního procesu. Účinnosti by chystaná změna zákona měla nabýt od 1. ledna 2024.

Novela posiluje ochranu agenturních zaměstnanců

Návrh zákona se z podstatné části zaměřuje na ochranu zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáváni prostřednictvím agentur práce. Bude-li návrh schválen, dojde například k omezení délky dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli na maximálně 3 roky v průběhu 5 let. Stejná ochrana, jakou zákon poskytuje běžným zaměstnancům, by se nově měla uplatnit také na agenturní zaměstnance v případě, že se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti. Smyslem zmíněných změn je především zabránit přílišnému nadužívání agenturní práce.

Nástroj v boji s nelegální prací

Dalším z často skloňovaných cílů, který si zákonodárce od přijetí novely slibuje, je eliminace nelegálního a zastřeného zaměstnávání. Změna zákona má podle slov ministra práce a sociálních věcí pomoci k tomu, aby byli na trhu práce chránění ti, kteří se chovají poctivě a férově, a aby naopak došlo ke zpřísnění kontrol a sankcí tam, kde v praxi nejčastěji dochází k nelegálnímu zaměstnávání.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.