Informace Státního úřadu práce pro fyzické osoby o zpracování jejich osobních údajů: Informace pro osoby, které podávají žádost ve výběrovém řízení na služební místo podle zákona o státní službě (žádost o přijetí do služebního poměru/o zařazení na služební místo)

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.