Další nová informační povinnost od 1. července

Od poloviny roku 2023, konkrétně od 1. července, přibudou zaměstnavatelům nové povinnosti na základě novelizovaného zákona č. 66/2022 Sb., který se týká opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vyvolaným invazí Ruské federace.

Občané Ukrajiny byli povinni podat žádost o prodloužení dočasné ochrany do konce března. Tato změna souvisí s přizpůsobením poskytování příspěvků na solidární domácnost a hodnocení příjmů uprchlíků pro získání humanitárních dávek. Došlo ke změně období, ve kterém se příjmy posuzují. Nově je rozhodným obdobím jeden kalendářní měsíc před aktuálním kalendářním měsícem, ve kterém cizinec požádal o dávku, aby bylo jasně stanoveno, jaké příjmy má osoba celkově.

Úřad práce může při posuzování dávek získávat informace o příjmech přímo od zaměstnavatele, u kterého osoba s dočasnou ochranou začala pracovat. Nejprve prověří, zda je žadatel o humanitární dávku registrován v evidenci zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení. Pokud najde takovou osobu v evidenci, zašle zaměstnavateli výzvu s dotazem na výši výdělku dané osoby s dočasnou ochranou za daný kalendářní měsíc (tato výzva může být opakována každý měsíc).

Je-li zaměstnavatel krajskou pobočkou Úřadu práce ČR vyzván k zaslání potvrzení o výši příjmu žadatele nebo dalších osob uvedených v žádosti o dávku, je povinen zaslat toto potvrzení do 8 dnů ode dne doručení výzvy. Má-li zaměstnavatel zpřístupněnu datovou schránku, zasílá potvrzení o výši příjmu prostřednictvím této datové schránky nebo využitím informačního systému podle specifikace, ve formátu a struktuře zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Povinnost má být rozšířena pro všechny zaměstnance
Tuto povinnost je v plánu rozšířit také na ostatní zaměstnance. Již od roku 2024 je možné, že budou zaměstnavatelé povinně hlásit nástup všech zaměstnanců bez účasti na nemocenském pojištění. To je nezbytné k naplnění záměru k omezení výkonu práce na opakované či souběžné dohody bez povinných odvodů pro jednoho nebo více zaměstnavatelů. Což je i jedním z bodů nedávno zveřejněného konsolidačního balíčku.

U dohody o provedení práce (DPP) jsou navrženy dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

  • první limit má být stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy,
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.
  • Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, plánuje se zavedení evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod u ČSSZ (zaměstnavatel bude odesílat formulář o nástupu).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.