Novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona o zaměstnanosti. Jaké změny přinesla? V čem se zpřísnily podmínky pro agentury práce? A co si klade za cíl zlepšit v oblasti zaměstnávání cizinců?

Nová legislativní pravidla mají pomoci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců, kteří v Česku často pracují na takzvané smlouvy o dílo. Uzavírání těchto smluv většinou nabízí nelicencované agentury práce a dopouští se tak zakázaného zastřeného zprostředkování zaměstnání. V případě, že je takové jednání při kontrole odhaleno, může nově inspekce udělit provinilé společnosti zákaz činnosti až na dva roky.


Významnou změnou je také upřesnění definice „nelegální práce“ tím, že se vylučuje parametr soustavnosti. Současně dochází k prodloužení doby ručení za úhradu pokuty za nelegální zaměstnávání v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů z 90 dní na 12 měsíců. To umožňuje státu efektivnější vymáhání těchto pokut.

Pro zaměstnavatele bude v kontextu uvedených změn klíčové důkladně prověřit své dodavatele v zájmu minimalizace rizika budoucích problémů.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.