Informační povinnost po novele ZP: Více povinností v kratším termínu

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která má zajistit transpozici evropských směrnic, přinese řadu zásadních změn, mimo jiné v oblasti informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Na co by se zaměstnavatelé měli začít připravovat?

Novela rozšiřuje seznam údajů, jež je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout. Mezi povinné informace budou nově patřit i podrobnosti o době trvání a podmínkách zkušební doby, o výpovědních dobách a postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru. Dále musí zaměstnavatel informovat o stanovené týdenní pracovní době, o předpokládaném týdenním rozsahu pracovní doby při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období (pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení), o rozsahu práce přesčas, o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo, o rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu. Tyto informace musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci nejpozději do sedmi dnů od vzniku pracovního poměru (dosud na to měl jeden měsíc). Pokud dojde ke změnám uvedených údajů, má zaměstnavatel povinnost bezodkladně informovat zaměstnance, nejpozději však v den, kdy změna začne platit. Povinné informace může zaměstnavatel zaměstnanci zaslat elektronicky. Novela počítá také s rozšířením informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, kteří jsou vysíláni na území jiného státu. Tento návrh novely v současné době prochází mezirezortním připomínkovým řízením, a může tak ještě doznat řady změn.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.