Inspekce práce provedla už 11 tisíc kontrol. Chyboval každý druhý

Státní úřad inspekce práce zveřejnil zprávu, podle které jeho kontrolní orgány uskutečnily za 1. polovinu letošního roku celkem 11 044 kontrol zaměstnavatelů. Jak často zjistily pochybení? A jaké sankce ukládaly?

Porušení bylo zjištěno ve více než polovině případů

Nejvíce kontrol se v 1. části roku zaměřilo na dodržování pravidel BOZP. Dále se kontroly zabývaly řádným plněním pracovních podmínek a odhalováním nelegálního zaměstnávání. U více než poloviny všech dokončených kontrol zjistil úřad porušení zákona!

Z celkových 18 217 zjištěných nedostatků se více než 10 000 porušení týkalo pravidel bezpečnosti práce. Další častá pochybení spočívala v porušení pravidel odměňování, sjednávání a skončení pracovního poměru a evidence pracovní doby.

Na pokutách úřady vybraly přes 180 milionů

Při kontrolách, které se zaměřovaly na nelegální zaměstnávání, odhalila inspekce práce 1 656 osob zaměstnávaných v rozporu s pracovněprávními předpisy. Jednalo se o 272 občanů České republiky, 1 355 cizinců a 29 občanů EU.

Za zjištěná porušení uložila inspekce práce zaměstnavatelům dohromady 1 833 pokut v celkové výši 180 822 500 Kč.  

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.