Jak máte po novele ZP rozvrhovat dohodářům pracovní dobu?

Zákoník práce se od 1. 10 změnil a přináší nové povinnosti zaměstnavatelům dohodářů. Jak máte pracovníkům na DPP a DPČ nově rozvrhovat pracovní dobu?

 Vedle zavedení nároku na dovolenou dohodářů, která začne platit od 1. 1. 2024, mají zaměstnavatelé další novou povinnost. Musí zaměstnancům na DPP a DPČ předem písemně rozvrhnout pracovní dobu a informovat je o ní a o jejích změnách alespoň 3 dny před nástupem do směny nebo začátkem období, pro které je pracovní doba stanovena.

To znamená, že pokud zaměstnavatel chce, aby dohodář pracoval například v pátek, musí mu to sdělit nejpozději v pondělí daného týdne. Je samozřejmě možné dohodnout se s dostatečným předstihem na lhůtě jiné. Konkrétní minimální lhůtu však zákoník práce nestanovuje. Změnu dané lhůty lze upravit individuální dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nelze ji však sjednat kolektivní smlouvou nebo interní směrnicí. Pro větší jistotu je lepší takovou dohodu uzavřít písemně.

Pokud práci dohodáře nelze dopředu předvídat, nabízí se zaměstnavatelům hned několik možností. Jednak mohou využít ustanovení zákona o pružné pracovní době, nebo mohou písemný rozvrh zaměstnance dohodou změnit. Tato dohoda přitom nemusí mít písemnou formu, bohatě postačí její sjednání ústně. Povinnost písemného rozvrhu pracovní doby odpadá také v případě, že pracovník vykonává práci na dálku. V takovém případě si totiž pracovní dobu stanovuje sám. Nezapomeňte však na novou zákonnou povinnost uzavřít také o práci na dálku písemnou dohodu, jak diktuje novela zákoníku práce.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.