Nejvíce pracovních úrazů se přihodí v pondělí před polední pauzou

Z nasbíraných dat Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) vyplývá, že nejvíce pracovních úrazů se zpravidla přihodí během prvního pracovního dne v týdnu, mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Dalším rizikovým dnem je úterý, přičemž počet pracovních úrazů v průběhu týdne klesá. Důvodem častých úrazů během pondělního dopoledne může být podle SÚIP nedostatečná soustředěnost po dnech volna, snaha o rychlé zpracování nevyřízených zakázek z minulého týdne či opětovné zahájení výroby. Zaměstnanci se také můžou snažit rychle dokončit práci před obědovou pauzou, a v důsledku toho se méně soustředit nebo zanedbat pravidla bezpečnosti práce. Rozložení pracovních úrazů v průběhu roku je podle dat SÚIP poměrně rovnoměrné s tím, že nejvíce jich připadá na červen a nejméně na letní prázdniny a prosinec. Nejrizikovější skupinou z pohledu pracovních zkušeností jsou noví zaměstnanci, zejména ti, kteří nastupují do první práce po ukončení studia, nebo ti, kteří mění dlouhodobé zaměstnání s přechodem do nového oboru. Podle statistik se nejvíce pracovních úrazů stane v prvních třech letech zaměstnání. Zaměstnanci ve věkové kategorii 21–30 let a 41–55 let utrpí pracovní úraz nejčastěji. V prvním případě můžou být na vině nedostatečné pracovní zkušenosti a u druhé skupiny například podcenění hrozících rizik u dlouhodobě prováděných prací. Z hlediska pracovních odvětví se nejvíce pracovních úrazů přihodí ve strojírenství, stavebnictví, silniční dopravě, potravinářství, velkoobchodě a maloobchodě. Celkem SÚIP v informačním systému každoročně eviduje více než 40 tisíc pracovních úrazů, v posledních dvou letech byl však tento počet kvůli pandemii covidu-19 přibližně o 4–5 tisíc nižší.⁠⁠

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.