Novela ZOZ 2025: MPSV plánuje zrušit příspěvek na zaměstnávání OZP

MPSV připravuje další novelu zákona o zaměstnanosti. Mimo jiné se v ní zaměřuje právě na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Jaké změny Vás v roce 2025 čekají, pokud zaměstnáváte OZP?

První navrhovanou změnou je zrušení příspěvku, který je poskytován zaměstnavatelům na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněném trhu práce. Doposud mohli zaměstnavatelé pobírat až 6 tisíc korun na skutečně vynaložené mzdové a pojistné náklady. Podle MPSV však na pokrytí potenciální nákladů stačí aktuální sleva 5 % na sociálním pojištění. Ta je poskytována zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají OZP na kratší pracovní úvazek.

Další novinkou je zastropování maximální částky pro zvýšení příspěvků na další provozní náklady zaměstnavatele, které vynaložil v souvislosti se zaměstnáváním těchto osob. Jedná se o náklady např. na asistenta, dopravu či přizpůsobení provozovny. Nově může být maximální výše těchto nákladů 0,8násobek čtvrtletní částky náležejícího mzdového příspěvku.

Mění se také definice dalších uznatelných nákladů pro zvýšení tohoto příspěvku. Kvůli chybějící specifikaci těchto nákladů často docházelo k rozdílnému přístupu u jednotlivých poboček ÚP. Mezi náklady na přizpůsobení provozovny tak nově lze započítat pouze vícenáklady oproti zaměstnávání osob bez zdravotního postižení. Nebude také možné uplatnit uznatelné náklady na dopravu a pracovní asistenci mezi majetkově propojenými společnostmi.

Další významné změny se dočká také podmínka bezdlužnosti. Doposud tuto podmínku splňoval zaměstnavatel pouze v případě, že jeho daňové a pojistné nedoplatky nepřesáhly částku 10 tisíc korun a zaměstnavatel je uhradil do 15. dne po kalendářním čtvrtletí, za které žádost podává. Novela však plánuje hranici 10 tisíc korun zcela odstranit. Bezdlužný bude tedy nově každý zaměstnavatel, který nedoplatek zcela uhradí, a to bez ohledu na výši nedoplatku. Zároveň se projednává také prodloužení lhůty pro úhradu nedoplatku.

V tuto chvíli se návrh novely nachází v připomínkovém řízení. Předpokládaná účinnost je od 1. ledna 2025.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.