Opatření NERV: Snadnější propouštění a zaměstnávání cizinců pomůže nastartovat ekonomiku

Národní ekonomická rada vlády (NERV) koncem ledna zveřejnila 37 návrhů na podporu ekonomické situace ČR. Doporučení se týkají nejen trhu práce, ale také vzdělávání, veřejné správy, bydlení a investic. Jaký dopad budou mít na oblast zaměstnávání a jak se dotknou právě vás?

Nejvýznamnějším návrhem je bezesporu modernizace zákoníku práce. Zaměstnavatelům umožní podat výpověď bez udání důvodu. Současná právní úprava chrání především zaměstnance, a to i věčné potížisty. Pro vás jako zaměstnavatele je často složité tyto zaměstnance propustit, i když jejich slabý výkon snižuje efektivitu vaší firmy. Díky nové právní úpravě bude jejich propuštění výrazně jednodušší, což pozitivně ovlivní vztahy na vašem pracovišti a především ekonomické výsledky vaší společnosti.

Součástí opatření NERV je také snaha otevřít český pracovní trh kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí. To se týká především urychlení a zjednodušení administrativy zaměstnávání cizinců. NERV plánuje zjednodušit požadavky na výkon profesí, zvýšit informovanost potenciálních uchazečů a rozšířit možnosti doplňkového vzdělávání cizinců v českém jazyce. Zároveň poukazuje na nutnost celý proces, který mnohdy trvá až několik měsíců, výrazně zkrátit. Zaměstnavatelům by se tak výrazně snížila administrativa při zaměstnávání cizinců a navýšil by se počet vhodných potenciálních zaměstnanců. Klíčový je i návrh, aby se cizinci mohli ucházet o pracovní vízum pouze na základě své kvalifikace. V současnosti musí mít zaměstnanci předem zajištěné pracovní místo a vízum, což často vede k tomu, že se o práci uchází množství nekvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí čistě kvůli získání pobytu v ČR.

Dalším opatřením, které má pomoci i zaměstnavatelům, je snížení odvodů z nízkých mezd. Zaměstnanci s nízkými mzdami mají mnohokrát stejné odvody na zdravotní a sociální pojištění jako lidé s platy mnohonásobně vyššími. Přijetí návrhu by zvýšilo motivaci k práci u osob s nízkými mzdami, pro zaměstnavatele by to znamenalo vyšší zájem o nabízené pracovní pozice.

Mezi dalšími návrhy NERV z oblasti zaměstnávání s cílem motivovat lidi k práci je i zdravotní prevence a snížení certifikace profesí. Z přednesených návrhů nyní vláda vybírá ty, jejichž realizaci lze zahájit co nejdříve. O dalších změnách vás budeme průběžně informovat.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.