Pozor na novou ohlašovací povinnost. Pro vybrané zaměstnavatele platí už od 1. dubna

Zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají cizince s dočasnou ochranou, přibude od 1. dubna 2023 nová ohlašovací povinnost vůči ČSSZ. Nově budou muset na úřad přihlašovat ty zaměstnance, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění.

Prezident republiky podepsal dne 22. 3. 2023 novelu zákona č. 66/2022 Sb. V souvislosti s tím bude Česká správa sociálního zabezpečení s účinností od 1. dubna 2023 evidovat i dosud nepojištěné osoby, jedná-li se o zaměstnance, kteří jsou cizinci požívající dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu a současně:

  • jsou zaměstnáni v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti a jejich zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu ve smyslu zákona o nemocenském pojištění,
  • pracují na základě dohody o provedení práce.

Zaměstnavatel je povinen tyto zaměstnance přihlásit na ČSSZ ve lhůtě 8 kalendářních dnů ode dne jejich nástupu do zaměstnání. U zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl před nabytím účinnosti této novely (tj. před 1. dubnem 2023) a kteří tak dosud nejsou na úřadu evidováni, platí lhůta pro jejich přihlášení zaměstnavatelem do 1. května 2023. Výjimka z ohlašovací povinnosti se uplatní tehdy, má-li pracovněprávní vztah daného zaměstnance v této lhůtě skončit.

Povinnost registrace na ČSSZ začne od 1. dubna platit také pro samotné zaměstnavatele, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby, a proto této povinnosti dosud nepodléhali. Přihlásit se rovněž musí nejpozději do 1. května 2023. Tato povinnost se opět neuplatní pouze v případě, že pracovněprávní vztah všech nepojištěných zaměstnanců v uvedené lhůtě skončí.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.