Co se mění u periodických prohlídek od 1. 1. 2023

S účinností od 1. 1. 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, a to vyhláškou č. 452/2022 Sb. Jak se uvádí na stránkách Ministerstva vnitra, cílem novely je zejména odstranit aplikační nedostatky u periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou nově nastavena pravidla při zajišťování periodických prohlídek zaměstnavatelem.
Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování periodické pracovnělékařské prohlídky se přenáší do dobrovolné roviny – budou se provádět jen na žádost zaměstnance či zaměstnavatele – a sice: u prací v nerizikových kategoriích; u prací, které nespadají do profesních rizik; a u prací, jejichž součást netvoří rizikové faktory, které při svém výskytu vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Provedení vstupních prohlídek zůstává povinné.

Přehled nového stavu: Kategorie dle rizika od 1. 1. 2023

1. kategorie bez profesních rizik:
pouze vstupní; pokud to zaměstnavatel či zaměstnanec vyžadují, je lhůta 1× za 6 let do 50 let a 1× za 4 roky nad 50 let

2. kategorie bez profesních rizik:
pouze vstupní; pokud to zaměstnavatel či zaměstnanec vyžadují, je lhůta 1× za 4 roky do 50 let, 1× za 2 roky nad 50 let

1. kategorie a 2. kategorie s profesními riziky:
1× za 4 roky do 50 let věku, 1× za 2 roky nad 50 let věku, pokud vyhláška či jiný právní předpis nestanoví kratší lhůtu

2. kategorie riziková a 3. kategorie:
1× za 2 roky

4. kategorie:
1× ročně

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.