Velká změna v pracovnělékařských službách: Dobrovolné vstupní prohlídky jsou na obzoru

Ministerstvo zdravotnictví přišlo s dlouho očekávanou změnou v pracovnělékařských službách. Zaměstnavatelé tak v příštím roce konečně dostanou možnost sami rozhodnout, kterého z uchazečů pošlou na vstupní prohlídku.

MZČR chystá novelu hned několika zákonů, které jsou spojené s veřejným zdravím a zdravotnictvím. Mezi připravovanými novinkami je také zrušení povinných vstupních lékařských prohlídek, a to bez ohledu na kategorii práce.

Vstupní lékařské prohlídky by tak byly dobrovolné pro většinu typů prací. Zaměstnanec bez provedené prohlídky bude považován za zdravotně způsobilého. Zaměstnavatel i uchazeč si však může o vstupní prohlídku zažádat. Uchazeč, který odmítne jít na vstupní prohlídku, i přestože si ji jeho zaměstnavatel vyžádal, pak bude automaticky považován za zdravotně nezpůsobilého pro výkon dané práce. Pokud si o prohlídku zažádá naopak uchazeč, je i zaměstnavatel povinen mu vyhovět.

Povinné prohlídky zůstanou pouze u rizikových povolání, do kterých podle zákona o ochraně veřejného zdraví spadá třetí a čtvrtá kategorie rizikovosti.

Tuto změnu původně MZČR plánovalo již v roce 2023 prostřednictvím změny vyhlášky. Tehdy však zrušení této povinnosti nebylo možné, protože povinnost vstupních prohlídek je zakotvena v zákoně o specifických zdravotních službách, který má vyšší právní sílu.

V současnosti je návrh novelizace zákonů v připomínkovém řízení. Účinnost je plánována na 1. ledna 2025.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.