Z novely zákona o zaměstnanosti vypadla důležitá změna

V rámci připravované novely zákona o zaměstnanosti mělo dojít také k zásadní změně současné definice nelegální práce. Po kritice nové navrhované úpravy však byla tato změna z připravované novely vypuštěna. Čeho chtěly úřady novou definicí docílit? A jaké výhrady zněly na straně odpůrců?

Dlouhodobý charakter neměl hrát roli

Ministerstvo práce a sociálních věcí nakonec upustilo od nové definice nelegální práce, která měla usnadnit inspekci práce postihování švarcsystému. Podle původního návrhu nemělo být pro posouzení, zda se jedná o nelegální práci, nově rozhodné, zda má daný vztah dlouhodobý charakter. MPSV tak chtěla usnadnit práci kontrolním orgánům, pro které bývá prokázání prvku dlouhodobosti v praxi velmi obtížné.

Příliš široká definice

Návrh MPSV sklidil kritiku ze strany Legislativní rady vlády, která je poradním orgánem vlády v otázce přijímání zákonů. Rada namítala, že by uvedená změna příliš rozšířila okruh činností, které lze trestat jako švarcsystém. Docházelo by tak k postihování činností, které v současnosti zakázané vůbec nejsou a ani být nemají. Problematický byl také cíl připravované změny. Legislativní rada vlády zdůraznila, že důvodem změny právní úpravy nemůže být snaha úřadů zvýhodnit si svou pozici v rámci dokazování.

I přes to, že navrhovaná změna definice nelegální práce nakonec neprošla, hodlá inspekce práce nadále pokračovat v přísném trestání švarcsystému. Zaměstnavatelům tak za porušení zákazu nelegálního zaměstnávání hrozí pokuty do výše až 10 milionů korun.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.