Žádosti o dočasnou ochranu pro občany Ukrajiny jen do 31. 3. 2023

Pokud zaměstnáváte občany Ukrajiny, měli byste zpozornět. Jejich dočasná ochrana, jež jim umožňuje pobyt a volný přístup na trh práce v České republice, je platná pouze do 31. 3. 2023. V rámci nového zákona Lex Ukrajina IV si však občané Ukrajiny mohou status dočasné ochrany prodlužit, musí tak ale učinit už do 31. března 2023!

Ověření pro zaměstnavatele

Pokud zaměstnáváte osobu s udělenou dočasnou ochranou, jste povinni po ní vyžadovat prokázání prodloužení dočasné ochrany. Pokud tuto ochranu daná osoba nepředloží, riskujete totiž nelegální zaměstnávání. Zánikem dočasné ochrany totiž občané Ukrajiny ztrácí volný přístup na trh práce a nemohou být v České republice legálně zaměstnáni.

Kdo má nárok na prodloužení dočasné ochrany?

O prodloužení mohou zažádat držitelé víz s kódy: D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768, D/DO/769 nebo D/VS/U. Naopak zaniká těm, kterým dočasná ochrana zanikla či byla odňata.

Jak postupovat při prodloužení dočasné ochrany?

Celý postup se skládá ze 2 kroků:

  • Online registrace cizince

Zájemci o prodloužení dočasné ochrany jsou povinni se do 31. 3. 2023 zaregistrovat online na adrese https://prod.frs.gov.cz. Poté bude zaregistrovaným osobám přidělen termín pro osobní návštěvu na pracovišti MVČR. V případě, že se cizinec online nezaregistruje, k 31. 3. 2023 mu lhůta dočasné ochrany zaniká.

  • Osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra

Občan Ukrajiny je po registraci a rezervaci termínu povinen se dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra, a to nejpozději do 30. 9. 2023 za účelem převzetí nového vízového štítku. Právě převzetím vízového štítku totiž bude dočasná ochrana prodloužena, a to do 31. 3. 2024. V případě nepřevzetí vízového štítku dočasná ochrana zanikne k 30. 9. 2023.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.