Zákon o ochraně oznamovatelů nabývá účinnosti

Již dnes, tedy 1. srpna 2023, nabývá účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů. Hlavní povinnost, kterou zaměstnavatelům přináší, je zavedení vnitřního oznamovacího systému. Už jste ho ve vaší firmě zprovoznili?

Menší firmy mají ještě čas

Vnitřní oznamovací systém má sloužit k nahlašování protiprávních praktik. V Česku ho musí zavést přibližně 15 tisíc firem. Od 1. srpna platí povinnost systém zavést pro všechny firmy s 250 a více zaměstnanci. V případě menších zaměstnavatelů s 50 až 249 zaměstnanci se pak uplatní odložená účinnost zákona. Tito zaměstnavatelé mají na zavedení vnitřního oznamovacího systému čas ještě do 15. prosince.

Pro velké světové firmy není oznamovací systém žádná novinka. Jeho výhodou může být například posílení důvěry a spokojenosti mezi zaměstnanci. Systém navíc pomáhá firmám vylepšit jejich pověst jako zodpovědných společností a může jim ušetřit nemalé finanční prostředky, protože dokáže odhalit problémy a nezákonné postupy.

Za nesplnění povinnosti pokuta

Nový zákon a s ním spojené povinnosti se vedle zmíněných 15 tisíc firem vztahují také na všechny zadavatele veřejných zakázek a na vybrané orgány veřejné moci, s výjimkou obcí s počtem obyvatel do 10 000. Subjektům, které nesplní povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně oznamovatelů, hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.