Zaostřeno na švarcsystém: Novinky v zaměstnávání přes digitální platformy

Věděli jste, že 95 % pracovníků pracujících pro digitální platformy v ČR nemá zaměstnaneckou smlouvu? Nové rozhodnutí EU mění digitálním platformám podmínky zaměstnávání OSVČ. Jaký dopad to bude mít na vás jako zaměstnavatele?

Digitální platformy jsou typicky především rozvozové společnosti či taxislužby, u nichž je potřeba velká flexibilita pracovníků. Jakmile směrnice EU vejde v účinnost, hrozí všem platformám častější kontroly z inspektorátu práce kvůli podezření ze švarcsystému.

Co směrnice mění?

Nová směrnice EU stanovuje detailněji podmínky možné spolupráce. Co už se nově považuje za švarcsystém?

  1. Je stanovena horní hranice výše odměny,
  2. je omezena svoboda organizace práce a pracovník je nucen dodržovat pravidla, pokud jde o vzhled, chování či výkon práce,
  3. je dohlíženo na výkon pracovníka, a to i skrze elektronické prostředky,
  4. možnost pro volbu pracovní doby je značně omezená a  pracovní podmínky jsou kontrolovány,
  5. je kontrolováno rozdělování či přidělování úkolů.

Pokud jsou splněny alespoň 2 z výše uvedených bodů, jedná se o nelegální švarcsystém!

Přijetím směrnice přijdou digitální platformy o velké množství výhod, které jim spolupráce s OSVČ nabízí. V případě, že pracovníky zaměstnají na pracovní poměr, budou povinni hradit odvody, platit jim nemocenskou a dovolenou. Zaměstnanci budou rovněž vázáni výpovědní lhůtou, což prodlouží i prodraží případné ukončení spolupráce.

Směrnice byla schválena v lednu v roce 2023. Jak bude vypadat její finální podoba, o tom vás budeme i nadále informovat.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.