Ženy ve vedení společnosti: Podle nového návrhu zákona jich musí být alespoň třetina

Vláda zveřejnila návrh zákona na podporu vyváženého zastoupení mužů a žen ve vedení firem. Ten požaduje, aby velké obchodní společnosti v ČR zajistily rovnoměrné zastoupení mužů a žen ve svém vedení.

V ČR v současnosti tvoří ve vedení společností ženy pouze 21 %, což nás staví na 8. nejnižší příčku v žebříčku zemí EU, co se týče rovnosti žen a mužů. Dlouhodobě tak sklízíme kritiku nejen za nízký podíl žen ve vedení společností, ale také za malou snahu o jeho navýšení. Přitom je známo, že vyšší podíl žen ve vedení napomáhá zvýšení výkonnosti, úspěšnosti a konkurenceschopnosti společností.

Nová pravidla vychází z evropské směrnice vydané v roce 2023, která se zasazuje o genderovou vyváženost mezi členy vedoucích orgánů společností. Do české legislativy musí být implementována nejpozději do konce tohoto roku.

Koho se nová úprava v praxi dotkne?

V současnosti se nová pravidla dotknou pouze společností s více než 250 zaměstnanci, jejichž:

  • roční obrat je vyšší než 50 milionů eur,
  • aktiva přesahují 43 milionů eur.

Tato kritéria momentálně v ČR splňuje pouze pět společností. Ty tedy nově musí mít v dozorčích a správních radách alespoň 40 % žen, případně v radách i představenstvu dohromady alespoň 33 %. Pozor, pokud by ve vedení společnosti byli v menšině naopak muži, vztahují se nové poměry i na ně.

Návrh vlády požaduje transparentnost a nulovou diskriminaci při obsazování vedoucích pozic. Společnosti musí stanovit jasná a neutrální pravidla po celou dobu procesu, tj. od přípravy přes výběr až po stanovení skupin kandidátů. V případě, že společnost vybírá ze dvou kandidátů se srovnatelnou kvalifikací a předpoklady, musí upřednostnit kandidáta z menšiny. Pokud tak neučiní, může se nevybraný kandidát obrátit na soud a žádat o „zadostiučinění včetně náhrady nemajetkové újmy v penězích“. Společnost pak bude nucena prokazovat, že při výběru kandidáta postupovala podle stanovených pravidel.

Předpokládá se, že vyrovnaného podílu žen ve vedení bude v ČR dosaženo do roku 2026. Veškerý průběh procesu by měl být zveřejňován a kontrolován buď Českou národní bankou, nebo Úřadem vlády. V případě nedodržení postupu budou hrozit pokuty.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.