Změna v odškodňování při pracovním úrazu či nemoci z povolání

Prvního ledna 2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, provedená nařízením vlády č. 451/2022 Sb. Jejím prostřednictvím se mění výpočet hodnoty bodu pro hodnocení bolesti a společenského uplatnění: Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů ČSÚ za I.–III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění vznikla. Dosud hodnota bodu činila 250 Kč. Mezi okruh nemocí z povolání je nově zařazeno onemocnění bederní páteře v důsledku přetěžování těžkou fyzickou prací. Uvedená diagnóza byla zařazena na seznam nemocí z povolání a postiženým budou náležet náhrady jako u jiných nemocí z povolání: jednak náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím ukončení, dále náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění úměrně závažnosti onemocnění v bodech, případně za náklady spojené s léčením.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.