Dotaz: Elektronické doručení souhlasu a informací o podmínkách doručování u zaměstnavatele

Mohou být elektronicky doručeny na soukromou mailovou adresu a podepsány zaměstnancem i dokumenty „Souhlas zaměstnance s doručováním písemností zaměstnavatele do vlastních rukou zaměstnance prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací“ a „Informace o podmínkách doručování písemností zaměstnavatele do vlastních rukou zaměstnance prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací„? A může být souhlas a případný popis, jak má zaměstnanec při elektronickém podepisování postupovat, uveden přímo v zasílaném pracovním dokumentu, nebo musí být vždy zvlášť?

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.