Účinnost zákona o ochraně oznamovatelů

Úterý 1. 8. 2023, 0:00

Zákon o ochraně oznamovatelů zavádí povinnost všem „komerčním“ zaměstnavatelům s více než 50 zaměstnanci a dalším vybraným subjektům zřídit vnitřní oznamovací systém. Budete muset určit tzv. příslušnou osobu, která musí plnit řadu úkolů, například přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat povinnému subjektu opatření k nápravě a zachovávat mlčenlivost. Povinné subjekty musí zavést vnitřní oznamovací systém do 15. 12. 2023.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.