Checklist – vznik pracovního poměru

Komentáře

Checklist slouží k prověření souladu postupů zaměstnavatele se základními požadavky právní úpravy na poli vzniku pracovního poměru a vztahů z DPP či DPČ (oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné správy, zákaz nelegální práce, informační povinnosti atd.).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.