Účinnost novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení

Středa 1. 2. 2023, 0:00

Od 1. 2. 2023 vstupuje v účinnost zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

Co je nového: Zaměstnavatel může při splnění zákonných podmínek uplatnit 5% slevu na pojistném zaměstnance za jeden kalendářní měsíc. Zaměstnanec musí splňovat jednu z následujících podmínek:

  • je starší něž 55 let,
  • pečuje o dítě mladší 10 let, kterého je rodičem nebo opatrovníkem,
  • pečuje o blízkou osobu, která je mladší 10 let, a je závislá na pomoci jiné osoby,
  • studuje za účelem přípravy na budoucí zaměstnání,
  • v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci,
  • je osobou se zdravotním postižením,
  • nebo je mladší 21 let.

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti! Více informací zde.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.